Over ‘t Kedakske 3600

2013, enkele enthousiaste amateurfotografen, allemaal lid van één van de vriendenkringen van de stad, organiseren een eerste fototentoonstelling in het stadhuis. Het thema is vrij maar alle foto’s moeten gemaakt zijn in Genk.

Vanaf het daaropvolgende jaar wordt de tentoonstelling jaarlijks georganiseerd. Telkens met een vastgelegd thema EN gefotografeerd in Genk.

Door de jaren heen waren deze thema’s:

  • 2014 – Genk NATUURlijk
  • 2015 – Genk door kinderogen
  • 2016 – Religie in Genk
  • 2017 – Muziek in de stad
  • 2018 – Mijnverleden
  • 2019 – Contrast in de stad
  • 2020 – Fotogeniekuitgesteld tot 2021 door de coronapandemie
  • 2021 – Fotogeniek
  • 2022 – Genk, bruisende stad

Het is de bedoeling om op deze manier jaarlijks een boeiende tentoonstelling te blijven presenteren.

’t Kedakske staat open voor iedereen met een hart voor fotografie en onze mooie stad. Enige voorwaarde om toe te treden is dat je lid bent van één van volgende vriendenkringen :

 • De Collega’s
 • Vriendenkring Stedelijke Werkplaatsen
 • Vriendenkring SportinGenk
 • Vriendenkring Huishoudhulpen
 • GA voor MW&D
 • GA voor BK&M
 • Gepensioneerden ODG-3600
 • OCMWeetjes
 • Kon. Brandweerverbroedering Genk
 • CARMARADEN Politie CARMA

In 2018 werd beslist om van een tijdelijk fotocollectief over te stappen naar een echte fotoclub.

Er werd een feitelijke vereniging opgestart. Als naam voor de club werd er gekozen voor ’t Kedakske 3600. (’t Kedakske is plat Genker voor fototoestel, 3600 verwijst uiteraard naar de postcode van de Stad Genk).

Als ondertitel kozen we “de fottógraave van de stad“ om nogmaals onze Genkse roots te onderschrijven, evenals het feit dat Genk steeds prominent aanwezig is in onze fotografie.

Vriendelijke groeten,
De fottograave van de stad.